Industridelen innefattar förebyggande service, underhåll, akututryckningar när anläggningen står still och el-installation på er industri. Belysningsberäkningar vad gäller energibesparing vid byte av belysning. Mätutrustning för analys av effektåtgång och störningar i elnätet.

Martin Johansson
Industri
Epost martin.j@elatek.se
Direkt 0325-187 71