Industridelen innefattar förebyggande service, underhåll, akututryckningar när anläggningen står still och el-installation på er industri. Belysningsberäkningar vad gäller energibesparing vid byte av belysning. Mätutrustning för analys av effektåtgång och störningar i elnätet.

Fredrik Gustavsson
Industri
Epost fredrik.gustavsson@elatek.se
Direkt 070-588 90 07