Grunden i alla våra uppdrag är väl genomarbetade konstruktioner. Vi utför elkonstruktioner för nya och befintliga anläggningar, allt från kontaktorlösningar till mer komplicerade PLC-lösningar. Vi använder Elprocad IC Pro.

Joakim Axelsson
Konstruktion
Epost joakim.a@elatek.se
Direkt 0325-187 63