Vi erbjuder Solceller till både privatpersoner och större anläggningar på lantbruk och industrifastigheter. Vi kan hjälpa till med bidragsansökningar (vid de perioder de finns), effektberäkningar och kostnadskalkyler.

Tommy Börjesson
Arbetsl. Installation
Epost tommy.b@elatek.se
Direkt 0325-187 70