Jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare är en billig livförsäkring och ett bra komplement till andra nödvändiga åtgärder i en elinstallation, eftersom den bryter strömmen snabbt om en apparats hölje skulle bli spänningsförande.

Tommy Börjesson
Arbetsl. Installation
Epost tommy.b@elatek.se
Direkt 0325-187 70