Affärsidé

Elatek:s arbetsområden är el-konstruktion, apparatskåp, PLC-HMI-Scada Programmering och Service och underhåll mot Industrin. El-installationstjänster till Entreprenader och privatpersoner.

Vår styrka är att kunna erbjuda helhetslösningar inom el. Från konstruktion till installation. Tillsammans med små och stora kunder ska vi hålla en hög kompetens inom El-installations- och automationsområdet genom ömsesidigt samarbete.

Miljöpolicy

Vårt övergripande miljömål är att hela företaget skall verka för en bättre miljö.

Vårt miljöarbete skall styras av:

 • Följa utveckling inom miljöområdet för att öka vårt kunnande och miljötänkande.
 • Undvika användning och spridning av naturfrämmande produkter.
 • Kontrollera varudeklaration för material och bedöma dem ur miljösynpunkt.
 • Främja användning av återvinningsbara material och produkter.
 • Hålla miljömedvetandet levande inom företaget och bland personalen.
 • På våra arbetsplatser källsortera och i största möjliga utsträckning använda återvinningsbart material och emballage.
 • Valet av maskiner vi använder på våra arbetsplatser, i första hand skall grunda sig på att de är energisnåla och att de är bäst ur arbetsmiljömässig synpunkt.
 • Vi värmer upp våra lokaler med solenergi i mesta möjliga mån.

Kvalitetspolicy

Vårt övergripande kvalitetsmål är att hela företaget skall verka för en ökad kundtillfredsställelse.

Vårt kvalitetsarbete skall styras av:

 • Produkter och tjänster ska motsvara eller överträffa våra kunders förväntan.
 • Vi skall leverera produkter och tjänster av högsta kvalitet.
 • Våra tjänster ska vara trygga för kunden, samt att vi följer lagar och förordningar.
 • Vi skall hålla vad vi lovar och vara föredömliga samarbetspartners och utvecklas tillsammans med våra kunder.
 • Vi skall vara flexibla och lyhörda för kundens krav och önskemål.
 • Samarbete inom företaget skall präglas av ett öppet informationsutbyte och vi ska visa stor öppenhet mot våra kunder.
 • Förknippas med god service, hög kvalitet och positiva medarbetare.
 • Erbjuda kostnadseffektiva lösningar för våra kunder
 • Alla har ansvar för att reagera på fel och brister