Adress

Elatek AB
Södra vägen 2
514 41 Limmared

Växel

Sören Högman
VD/Arbetsl. Programmering
Epost soren.h@elatek.se
Direkt 0325-187 62

Tommy Börjesson
Arbetsl. Installation
Epost tommy.b@elatek.se
Direkt 0325-187 70

Joakim Axelsson
Arbetsl. Konstruktion
Epost joakim.a@elatek.se
Direkt 0325-187 63

Martin Johansson
Konstruktion
Epost martin.j@elatek.se
Direkt 0325-187 68

Fredrik Gustavsson
Arbetsl. Industri
Epost fredrik.gustavsson@elatek.se
Mobil 070-588 90 07

Thomas Andersson
Proj. Koordinator
Epost thomas.a@elatek.se
Direkt 0325-187 69

Marcus Rydäng
Solceller/Billaddare
Epost marcus.r@elatek.se
Direkt 076-104 67 79

Christoffer Klaesson
Solceller
Epost christoffer.k@elatek.se
Direkt 076-346 89 97

Anna Berndtsson
Administration
Epost anna.b@elatek.se
Direkt 0325-187 60

Oskar Andersson
Programmering
Epost oskar.a@elatek.se
Direkt 0325-187 66

Johan Nilsson
Programmering
Epost johan.n@elatek.se
Direkt 0325-187 64

Philip Persson
Programmering
Epost philip.p@elatek.se
Direkt 0325-187 73

Mohamad Obaied
Programmering
Epost mohamad.o@elatek.se

Peter Johansson
Skåpsbyggnation
Epost peter.j@elatek.se
Mobil 076-104 67 76

Fredik Grandén
Skåpsbyggnation
Epost fredrik.g@elatek.se
Mobil 076-104 67 77

Linus Andersson
Industri
Epost linus.a@elatek.se
Mobil 076-767 45 04

Erik Johansson
Industri
Epost erik.j@elatek.se
Mobil 076-104 67 73

Kristian Andersson
Industri
Epost kristian.a@elatek.se
Mobil 076-767 45 03

Martin Tallbo
Industri
Epost martin.t@elatek.se
Mobil 073-586 3463

Claes Norén
Installation
Epost claes.n@elatek.se
Mobil 076-104 67 78

Sture Larsson
Installation
Epost sture.l@elatek.se
Mobil 070-348 09 32

Mats Rodhe
Installation
Epost mats.r@elatek.se
Mobil 076-767 45 01

Fredrik Edberg
Installation
Epost fredrik.e@elatek.se
Mobil 076-104 67 74

Jonas Müller
Installation
Epost jonas.m@elatek.se
Mobil 076-053 51 74

William Pulli
Industri/Installation
Epost william.p@elatek.se
Mobil 070-869 98 06

Emil Larsson
Installation
Epost emil.l@elatek.se

Linus Sjögren
Industri/Installation
Epost linus.s@elatek.se

Lowe Walkin
Industri/Installation
Epost lowe.w@elatek.se